|
Twitter
|
Facebook
|
Google+
|
VKontakte
|
LinkedIn
|
Viadeo
|
English
|
Français
|
Español
|
العربية
|
المجلة الدولية للإبداع والدراسات التطبيقية
ZDB-ID: 2703985-7     OCLC: 828807274     CODEN: IJIABO     ISSN: 2028-9324
الأربعاء 19 فبراير/ شباط 2020
 
 
  لا يمكنكم حاليا إرسال البحوث قصد النشر  
 
 
 

Ivo Kuzmanov


Personal

Name Ivo Kuzmanov
Affiliation Department of Industrial Engineering and Management, Faculty of Technical Science, Bitola, Macedonia

Documents: 1

Document title Date Issue
Case study of the number of injuries (considering several key indicators) in 2012 in real enterprises in Bitola region, Republic of Macedonia
Author(s): Ivo Kuzmanov
Show abstract   Full Text
2013 3 (1) , pp. 92-97


تقديم

مستجدات

إرسال المقالات

للتحميل

الأرشيف

البحث في الموقع

للاتصال

تابعنا